Begin 2022 is ons digitale afrekensysteem, SNL Kassa, bekroond met het keurmerk “Betrouwbare Afrekensystemen”. Elk systeem dat live een transactie tussen een koper aan de ene kant en een verkoper aan de andere kant mogelijk maakt, is een afrekensysteem. Meer bekend is de term ‘kassasysteem’. De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen geeft het keurmerk uit na het succesvol voltooien van een zelfbeoordeling. Hieronder lichten wij de voordelen toe die wij zien in het keurmerk.

Betrouwbaarheid.

Een digitaal afrekensysteem is dus een systeem dat de aan- en verkoop van producten mogelijk en transparant maakt. Het spreekt voor zich dat het voor een bedrijf of ondernemer belangrijk is om goed in kaart te brengen wat er gebeurt met de producten die zij verkopen. Het spreekt echter niet voor zich dat een digitaal afrekensysteem dit goed en overzichtelijk doet. Er zijn verschillende eisen die gesteld worden aan een afrekensysteem voor het keurmerk. Zo is het ten eerste belangrijk dat het systeem de gegevens precies opslaat zoals een gebruiker ze invoert. Ook moeten gegevens voor een periode van zeven jaar bewaard worden. Het systeem moet de gegevens ook nog beveiligen tegen wijzigingen van buitenaf. Als het toch voorkomt dat de bestaande gegevens aangepast worden, moet het systeem dit signaleren.

De professionalisering van de Nederlandse cannabismarkt is voor Software Support Nederland al jaren een super actueel issue. Nu er sprake is van een op handen zijnde legalisering – het Experiment Gesloten Cannabisketen – wordt dit alleen nog maar actueler.

Regilio Hermelijn, Eigenaar van Software Support Nederland
Erkenning.

De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen bestaat sinds 2012 en werkt nauw samen met BDO en de Belastingdienst. BDO vervult de rol van externe auditor en adviseert de Stichting over de ingeleverde zelfbeoordelingen. De Belastingdienst is ook betrokken bij de zelfbeoordeling en kent een zekere waarde toe aan een afrekensysteem met het keurmerk. U kunt zich voorstellen dat de Belastingdienst een winkel met een keurmerkkassa minder snel uitkiest voor een controle, omdat het systeem in de basis aan bepaalde eisen voldoet.

Keurmerk voor de Nederlandse coffeeshop.

Software Support Nederland specialiseert zich in de automatisering van de Nederlandse coffeeshop. Vanwege het gedoogbeleid is het moeilijk voor coffeeshops om een sluitende administratie te hanteren. Het is dan ook logisch dat toezichthoudende instanties extra kritisch zijn. Met een keurmerk valt echter een significant deel van deze zorgen weg, omdat het geldt als een kwaliteitsstempel. Deze stempel werkt door op de administratie, werkwijze en algemene bedrijfsvoering.

Wie zijn wij?

Software Support Nederland is al jaren een voorloper in automatisering binnen de Nederlandse cannabismarkt. Dit proberen we te bewerkstelligen door complexe vraagstukken uit het veld te vangen en oplossen aan de hand van moderne software. Onze betrokkenheid bij de markt komt voor een groot deel voort uit de unieke en gewichtige maatschappelijke positie die cannabis inneemt in de Nederlandse samenleving.

Kennismaking

Heeft u interesse in onze expertise in de Nederlandse cannabismarkt?

    Related Posts