Het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, oftewel de ‘wietproef’. In het regeerakkoord van Rutte III in 2017 werden de eerste uitlijnen gezet voor een landelijk experiment, waarbij het proces van cannabis vanaf teelt tot verkoop transparant zou zijn. Dit is wat ook wel een gesloten keten genoemd wordt. Deze keten is ‘gesloten’ in tegenstelling tot de opzet en invulling van de keten zoals Nederland die de afgelopen 50 jaar kent. In het huidige systeem is de teelt, distributie, grootschalige opslag en inkoop van cannabis eigenlijk nog steeds illegaal. Enkel de verkoop van cannabis in coffeeshops wordt gedoogd.

Gedoogbeleid.

Het gedoogbeleid is succesvol gebleken ten opzichte van de moraal die heerste ten tijde van invoering. De criminaliteit omtrent cannabis is teruggedrongen, de kwaliteit van de cannabis juist omhooggegaan, en menig coffeeshopondernemer doet zijn best een waardige organisatie te runnen. We zijn nu zelfs zover gekomen dat het gedoogbeleid verdere vooruitgang tegenwerkt. Dit wordt erkend bij de coffeeshops, bij de gemeentes en zelfs op landelijk niveau. Het antwoord op deze problematiek is een vooruitstrevend experiment.

Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Momenteel wordt er volop gewerkt en gebouwd aan een succesvolle opzet en uitwerking van het Experiment, die er in grote lijnen als volgt uit komt te zien. Verschillende gemeentes konden zich aanmelden, waarvan er tien gekozen zouden worden die enigszins divers zijn (zodat de resultaten van het Experiment zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn). Dit zijn geworden: Almere, Zaanstad, Groningen, Hellevoetsluis, Nijmegen, Tilburg, Heerlen, Maastricht, Arnhem en Breda. Binnen deze gemeentes vallen ongeveer tachtig coffeeshops, die allen verplicht mee moeten doen. Daarnaast kunnen organisaties zich aanmelden voor een teeltvergunning, waarvan er tien uitgedeeld worden na een loting en uitvoerig onderzoek betreffende de organisaties en betrokken personen. Er wordt van elke teeltorganisatie verwacht dat ze op jaarbasis gemiddeld 6.500kg cannabis gaan produceren.

Opzet Experiment.

De tien telers worden uitsluitend de leveranciers van de deelnemende coffeeshops. Alle cannabis die geproduceerd wordt bij de telers wordt geregistreerd en getraceerd door controlerende instanties, waaronder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie. Deze tracering loopt vanaf oogst tot en met verkoop aan de consument. Om de overzichtelijkheid van het traceren te bevorderen, is ervoor gekozen om cannabis te laten voorverpakken bij de telers. Dit is een punt waarbij veel weerstand gekomen is aan de kant van de coffeeshops.

Het officiële doel van het Experiment is om inzichtelijk te maken of de gesloten coffeeshopketen mogelijk is, maar eigenlijk staat of valt het experiment bij een keten waarbij de route die cannabis aflegt wel of niet transparant is. Weglekken van cannabis naar het illegale circuit is een dooddoener.

De Gesloten Keten van SNL.

Het Experiment gaat ons bij Software Support Nederland nauw aan het hart, omdat wij al langer bezig zijn met het realiseren van de gesloten keten in de praktijk. Het samenspel van enerzijds de behoefte en noodzaak naar overzicht en transparantie over de voorraad, en anderzijds de expertise in functionele software heeft ervoor gezorgd dat wij al ervaring hebben met de gesloten keten in de praktijk. Als zodanig doen wij ons best om zowel de coffeeshops als het Ministerie van JenV te assisteren om het Experiment wederzijds te laten slagen.

Wil je meer weten over onze gesloten keten? Bekijk deze video.

Of neem simpelweg contact op!

naar verwachting
Start Experiment Gesloten Coffeeshopketen
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Wie zijn wij?

Software Support Nederland is al jaren een voorloper in automatisering binnen de Nederlandse cannabismarkt. Dit proberen we te bewerkstelligen door complexe vraagstukken uit het veld te vangen en oplossen aan de hand van moderne software. Onze betrokkenheid bij de markt komt voor een groot deel voort uit de unieke en gewichtige maatschappelijke positie die cannabis inneemt in de Nederlandse samenleving.

Kennismaking

Heeft u interesse in onze expertise in de Nederlandse cannabismarkt?